Sammen om å inkludere alle i den digitale hverdagen 

Kakadu gjør det enklere å delta i dagens digitale samfunn


Vår visjon er at alle, gammel som ung, skal kunne nyttiggjøre seg av teknologi. Det handler om å ha kontroll i eget liv, og om det å være med i samfunnet - uansett hvor digital hverdagen er. Faktisk så mange som 600 000 sliter med å ta del i det digitale samfunnet.

Kakadu er en læringsressurs som gjør det enklere å lære, forstå og bruke digitale tjenester og verktøy. Med konkrete oppskrifter og steg for steg forklaringer, kan alle innbyggere mestre det digitale - på egenhånd.

 

bilde_dame_sosialemedier
bilde_dame_sosialemedier

Et verktøy for digital opplæring av egne kunder eller brukere

Kakadu gir virksomheter muligheten til å lage steg for steg oppskrifter til egne kunder, brukere eller innbyggere som skal benytte deres digitale tjenester og verktøy.

Ved å gjøre det enklere å skape, dele og distribuere opplæringsmateriell til innbyggere som trenger økt digital kompetanse, vil vi tette det digitale gapet. 

Med tilgang til en og samme plattform, kan virksomheter enkelt finne hva andre har laget, eller lage og dele eget materiell med andre. Vi mener nemlig at samskaping på tvers er løsningen på et digital kompetanseløft!

Kakadu søker testkunder!

Vil du være med oss på reisen mot et digitalt inkluderende samfunn? Vi søker nå 20 nye kunder som kan teste, bruker og videreutvikle Kakadu sammen med oss. Høres dette interessant ut? Ta kontakt med oss i dag.

Kontakt oss

Samarbeidspartnere og støttespillere

Logo_grunderhub