Easee vinner Årets Markedsfører og gir pengepremien på 100.000 annonsekroner videre til Kakadu

nyheter Jan 24, 2022

Vi i Kakadu hyller initiativet fra Easee. De vet hvordan det er å stå i startgropa, noe de viser at de ikke har glemt. For oss gir det stor motivasjon å komme til topps når vi står mot andre, sterke kandidater. Vi har klare og ambisiøse mål og slike “wins” skaper stor verdi for oss på flere måter enn pengepremien i seg selv. 

Kåringen skjedde i to ledd. Først av en ekstern nominasjonsrunde gjennom delt i  Easee sine digitale kanaler. Deretter ble alt avgjort gjennom en intern avstemningen blant Easee sine 250 ansatte.  

Hva vi tenker om å få 100.000kr, og hva kan det gjøre for Kakadu på lang sikt?

Mye. Kjerneteamet i Kakadu kommer fra kommunikasjon og markedsføringsfeltet , og vet hvilken slagkraft dette kan ha. Disse annonsekronene vil sikre god synlighet, og vi skal ta i bruk alle virkemidler for å sikre at vårt budskapet når helt...

Les mer...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.