En ny måte å adressere digital opplæring på  

Kakadu jobber for digitalisering av innbyggere på tvers av generasjoner og kommunegrenser. Vårt mål er at alle skal få ta del i den digitale utviklingen.

 

Kakadu vil gjøre digital kunnskap tilgjengelig for alle

Kakadu utvikler et verktøy for å dele digital kunnskap og opplæringsmateriell på en ny og fremtidsrettet måte. Ved å gjøre det enklere å skape, dele og distribuere opplæringsmateriell til innbyggere som trenger økt digital kompetanse, vil vi tette det digitale gapet.

Brukervennlig verktøy for virksomheter med opplæringstilbud 

Kakadu er et verktøy for kommuner, lag og foreninger som ønsker å lage innhold som det er bevist at øker den digitale kompetansen.

Med tilgang til en og samme plattform, kan virksomheter enkelt finne hva andre har laget, eller lage og dele eget materiell med andre. 

Tjenesten vil i senere utviklingsløp også fungere som et skreddersydd, digitalt oppslagsverk for eldre brukere.

Reduser det digitale utenforskapet

Det er mange (600 000 for å være nøyaktig) som er litt digital bakpå. Det er ikke en selvfølge at alle innbyggere kan utføre grunnleggende digitale oppgaver, og særlig eldre savner mer opplæring i bruk av digitale tjenester. Her kan du lese et aktuelt eksempel på det.

Kakadu er et digitalt læringsverktøy som sikrer kvalitet i alle ledd, og at digital opplæring ikke blir overlatt til tilfeldighetene. Individuell tilpasning, kompetansedeling og samskaping er viktige stikkord.

Vil du vite mer? 

Kakadu ser etter virksomheter som deler vår visjon om å inkludere alle i den digitale hverdagen. Send oss en e-post, eller ring, så tar vi en prat. 

[email protected] // +47 92 81 41 91